JEWELRY TALK

Tips to keep your jewelry looking great

Tips to keep your jewelry looking great

1 เก็บแยกชิ้นเพื่อไม่ให้ตัวเรือนขีดข่วนกัน

2 หลีกเลี่ยงการเก็บในที่ชื้นหรือที่มีความเค็ม

3 เก็บเครื่องประดับในถุง ziplock

เพื่อช่วยให้เครื่องประดับแลดูใหม่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะ