JEWELRY TALK

Words of Wisdom

Sexy is defined by Attitude

ยังเป็นคำกล่าวที่จริงเสมอ
เพราะผู้หญิงนั้นดูดีมีออร่าที่มาจากความมั่นใจค่ะ
วันนี้ SWAN มี word of wisdom ดีๆมาฝากค่ะ
มั่นใจไปด้วยกันนะคะ

แค่เราสวมใส่ความมั่นใจ ไปที่ไหนๆก็ดูดีค่ะ

ให้ลืมความคิดที่ว่าผู้หญิงเซ็กซี่นั้นขึ้นอยู่กับรูปร่างไปเลยค่ะ

ความคิดของผู้หญิงเราต่างหากที่เซ็กซี่ที่สุด

ผู้หญิงมีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องพึ่งชุดใหม่ๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจเลยค่ะ

เพราะเราสามารถงดงามได้ด้วยความเป็นเรา

แค่เรากล้าที่จะทำ ความฝันของเราก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะค่ะ